Profesionály nejsme proto, že děláme za peníze, ale právě proto, že na ně v okamžiku našeho výkonu nemyslíme vůbec   -   pak se ale

 

           nedivme, že  po nás přijdou zlatokopové a ještě se budou chlubit naším peřím a to nejednou     -     jen tady i v novém okně je toho dost

 

    U K Á Z K Y    z    P R A C Í    U K Á Z K Y    Z    P R A C Í    U K Á Z K Y    Z    P R A C Í    U K Á Z K Y    Z    P R A C Í    U K Á Z K Y    Z    P R A C Í  

 

                       1971 - SANATORIUM U ŠTRBSKÉHO PLESA                                       1973 - VÝZKUMNÝ ÚSTAV DEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ V BRNĚ

 

  

      1976 -VYNÁLEZ FOTODIAZOGRAFIE       1992 - ÚPRAVY KOSTELA VE SKORONICÍCH         1977 - FIREMNÍ BUDOVA VE ZLÍNĚ

 

                 1985 - DŮM PRO ŘEHOLNICE V CETECHOVICÍCH  - dovnitř                                      1996 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ELEKTRÁRNY V HODONÍNĚ

 

  

                                  1982 - PŘESTAVBA A DOSTAVBA SOKOLOVNY V HODONÍNĚ                                      200 - RADNIČNÍ FONTÁNA V KYJOVĚ

 

                   1997 - REHABILITACE FRONTY NÁMĚSTÍ V KYJOVĚ                                                           2000 - ROZŠÍŘENÍ DPS V KYJOVĚ

 

 

                          1992 - KONSTRUKČNÍ SYSTÉM O.P.R.                                                2004 - VÍCEÚROVŇOVÉ PARKOVIŠTĚ NK V KYJOVĚ

 

                                                                   2008 - VÍCEÚČELOVÁ DOSTAVBA CENTRA KYJOVA - ALT.2 a 7

 

 

                                                                     2008 - ROZŠÍŘENÍ CENTRA SLUŽEB PRO SENIORY V KYJOVĚ

 

 

 

 

              odkazy níže otevírat v novém okně  -  A N I M A Č N Í    V I D E O S T U D I O  -  links below must be opened in a new window                                     

 

                 

                                                              ukázka pro všechny                                                      ukázka pro architekty            ukázka pro obce

 

              odkazy níže otevírat v novém okně  -  A D R E S Y   S P Ř Í Z N Ě N É  - links below must be opened  in a new window

    

                                                         

                 portrÉT 1946                                portrÉT 1958                            portrÉT 1982                          portrÉT 1994