„Profesionály nejsme proto, že děláme za peníze, ale právě proto, že na ně v okamžiku našeho výkonu nemyslíme vůbec.“  -  pak se ale

 

        moc nedivme, že po nás přijdou zlatokopové a ještě se budou chlubit naším peřím a to nejednou - jen tady i v novém okně je toho dost .

 

         Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ UKÁZKY Z PRACÍ

      

                   1971 - SANATORIUM U ŠTRBSKÉHO PLESA                                                1973 - VÝZKUMNÝ ÚSTAV V BRNĚ

         

                 1976 - FOTODIAZOGRAFIE             1992 - KOSTEL VE SKORONICÍCH      1977 - FIREMNÍ BUDOVA VE ZLÍNĚ

      

                1985 - DŮM PRO ŘEHOLNICE V CETECHOVICÍCH                     1996 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ ELEKTRÁRNY V HODONÍNĚ ATD.

             

                1982 - PŘESTAVBA A DOSTAVBA SOKOLOVNY V HODONÍNĚ                                 2001 – RADNIČNÍ FONTÁNA V KYJOVĚ

     

            1997 - REHABILITACE FRONTY NÁMĚSTÍ V KYJOVĚ                                                     2000 - ROZŠÍŘENÍ DPS V KYJOVĚ

     

                      1992 - KONSTRUKČNÍ SYSTÉM O.P.R.                                     2004 - VÍCEÚROVŇOVÉ PARKOVIŠTĚ NK V KYJOVĚ 

              

                                                         2008 - VÍCEÚČELOVÁ DOSTAVBA CENTRA KYJOVA, ALT.2 a 7                                                                       

            

                                                         2008 - ROZŠÍŘENÍ CENTRA SLUŽEB PRO SENIORY V KYJOVĚ

     

                           VIDEOARCHNET                                               V.V.VIDEOPALETA                                                    DALŠÍ ODKAZY  

 

                                                                                                                                                                                                                           

         O NABÍDCE VÝŠE - UKÁZKY NÍŽE

            N A B Í D K A   V I D E O S T U D I A   " P R V N Í   K R E A T I V N Í   F O T O A N I M A Č N Í "        -     UKÁZKY K NABÍDCE NÍŽE

            OTEVŘI V NOVÉM OKNĚ OPEN ON NEW WINDOW OTEVŘI V NOVÉM OKNĚ OPEN ON NEW WINDOW OTEVŘI V NOVÉM OKNĚ

      

        AUTORSKÁ TVORBA NÍZKONÁKLADOVÝCH ANIMOVANÝCH VIDEÍ - PREZENTAČNÍCH, POPULARIZAČNÍCH,  UMĚLECKÝCH

                                      NEBO DOKUMENTÁRNÍCH - O LIDECH, JEJICH PRÁCI I díleCH, O MĚSTECH, OBCÍCH I JINÝCH MÍSTECH,

                  O ZaJÍMAVÝCH  VĚCECH  I DALŠÍCH VAŠICH TÉMATECH, PRO VÁS i OSTATnÍ, U NÁS i VE SVĚTĚ, NA TEĎ I NAPOŘÁD,

                                                 JAK O DNEŠNÍM,  TAK I MINULÉM ČI BUDOUCÍM,  OD SCÉNÁŘů AŽ PO ROZMÍSTĚNÍ PO INTERNETU

                                                                                                                                                                - PRO DIVÁKY CÍLENÉ I NÁHODNÉ.

                                                            

                                                                   DOSAVADNÍ TVORBA VÝŠE  - OTEVŘI V NOVÉM OKNĚ OPEN ON NEW WINDOW  OTEVŘI

-                                                                      STEJNĚ TAK UKÁZKU ZEJMÉNA PRO OBCE VČETNĚ DALŠÍCH INFORMACÍ PRO NĚ,

-                                                                          PŘIMĚŘENĚ PLATÍ K NABÍDCE PROFILOVÝCH VIDEÍ PRO FIRMY A INSTITUCE