V. V. V I D E O P A L E T A      V. V. V I D E O P A L E T T E

alt. otevírat v novém okně - alt. open on new window

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTH MORAVIAN VENUSES - JIHOMORAVSKE VENUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namísto některých vernisáží - Instead of some vernissages.wmv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTH MORAVIAN VENUSES.wmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTUAL SITE

 

 

DOCUMENTARY  SITE

 

 
 
D A L Š Í   T É M A T A       O T H E R   T H E M E S

 

 

 

N  O  V Á    B O Ž Í    M U K A    V   K YJ O V Ě  -  B O H U S L A V I C Í C H

 

                                                                     YOUTUBE - DAILYMOTION - VIMEO

 N E W   C O L U M N   O F   T H E   C R I C I F I X I O N  AT  B O H U S L A V I C E

 

                      A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í    Č Á S T   1                                                    A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í    Č Á S T   2

 

ON YOUTUBE                                    

              A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V    P A R T   1                                                           A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V    P A R T   2

           A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í –  Č Á S T   1 + 2                                                                          A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í –  Č Á S T   1 + 2

 

             ON YOUTUBE              ON  DAILYMONTION   ARCHITECTS ALLIED TO KYJOV - Architekti s Kyjovem sprizneni  ARCHITECTS ALLIED TO KYJOV - Architekti s Kyjovem sprizneni  ARCHITECTS ALLIED TO KYJOV - Architekti s Kyjovem sprizneni

               A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V      P A R T   1 + 2                                                                                     A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V      P A R T   1 + 2

                      

                     A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V   -   A U C T O R I A L   P. S.                                                 A R C H I T E C T S   A L L I E D   T O   K Y J O V      P A R T   1 + 2

          ON VIMEO               

                       A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í  -  A U T O R S K É   P.  S.                                                    A R C H I T E K T I   S   K Y J O V E M   S P Ř Í Z N Ě N Í –  Č Á S T   1

 

P O Z D R A V   Z   J I Ž N Í   M O R A V Y   A   O D   K Y J  O V A

 

   

 

G R E E T I N G   F R O M   S O U T H E R N  M O R A V I A   A N D  F R O M  O F F   K Y J O V

 

 A   T A D Y   P O H L E D Y   T A K Y    Z    M I N U L O S T I   I   Z   B U D O U C N O S T I

 

M I R O S L A V   B R A V E N E C  -  G R A F I K  -  G R A P H I C   A R T I S T

 

    

 

    YOUTUBE                                 VIMEO                              DAILYMOTION

 

S H Ů R Y  O D   S V Ě T E L  -   F R O M   A B O V E   O F F   L I G H T S

 

Miniatura   FROM ABOVE OFF LIGHTS - SHURY OD SVETEL   Miniatura

 

    YOUTUBE                                        VIMEO                                  DAILYMOTION

 

 

                                                                                        A S P O N   O   N E K T E R Y C H   Z   K Y J O V A  

                                                                                                                                           A   O D   K Y J O V A    -   V I M E O                                                                           

    

                                                                           Y O U T U B E   -   K O H O   U Z   N A   S L O V A C K Y   R O K                                   

                                                                                                          V   K Y J O V E   2 0 1 5   N E P O T K A T E

 

 

 

 

 DoPROVODNÉ VIDEO K VÝSTAVĚ V RÁMCI SLOVÁCKÉHO ROKU 2015

 

 CONCERTI  PITTORESCI  -  MALEBNÉ  KONCERTY

 

 DALŠÍ  ODKAZY -  RELATED  LINKS

 

"Od abstrakce k abstrakci"

   reedice videa z r.1999 k 80.narozeninám  

 

 

 

 

 

m

  

 

VladimirVasicekJr © 2005-2015