V. V. V i d e o p a l e t t e

on Youtube

 

42 vid.

 

dle potřeby otevírat v novém okně

open in a new windows as needed

 

 

 

 

 

Pták Ohnivák

Cesta

Slovácký rok (2007)

Namísto některých vernisáží

Velká modrá čára

The Firebirds

The Path

Slovacko Year (2007)

Instead of some Vernissages

The Big Blue Line

Výstava v St.Gallen 1968

O barvách tónů a tónech barev

Nová Boží muka v Bohuslavicích

Tam někde mezi černou a bílou

Pozdrav z jižní Moravy a od Kyjova

Exhibition in St.Gallen 1968

About Colours of Tones and Tones

New Column of the Crucifixion

Thereabouts between Black and White

Greeting from Southern Moravia

Grafik Miroslav Bravenec

Jihomoravské venuše

Architekti s Kyjovem spříznění I

Architekti s Kyjovem spříznění II

Krajiny

Graphic Artist M.Bravenec

South Moravian Venuses

Architects allied to Kyjov I

Architects allied to Kyjov II

Landscapes

Architekti s Kyjovem spříznění III

Od abstrakce k abstrakci (1999)

Život v obraze

Shůry od světel

Koho už v Kyjově nepotkáte

Architects allied to Kyjov III

From Abstraction to Abstraction

Life in Picture

From above off Lights

Whom you will no longer meet in …

Vivat Dražůvky I

Vivat Dražůvky II

Televizní medailon (1999)

V atelieru I (1989)

V atelieru II (1989)

Vivat Drazuvky I

Vivat Drazuvky II

Television Medalion (1999)

In the studio I (1989)

In the studio II (1989)

Z Toskánska, ze Slovácka nebo od …

Z Toskánska

Ze Slovácka

Od Palouse

Samohlásky

From Tuscany, from Moravian

From Tuscany

From Moravian Slovakia

From off Palouse

Vowels

Jakou barvu má bílá

Výstava jubilantů v Brně (2019)

Pásmo k výstavě v Kyjově (2019)

O výstavách k 100. výročí narození

Obrazy věnované

What is the Colour of White

Exhibition of Anniversaries - Brno

Video Compilation for Exhition in …

Jubilee Exhibitions (2019)

Dedicated Paintings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerti Pittoresci

 

 

 

Videos on Vimeo

 

 

Vladimír Vašíček

1919-2003

 

 

 

Videos on Dailymotion

 

 

Videoblog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejní galerie

 

 

 

 

Selling gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VladimirVasicekJr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMŮ - HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2021