V. V. V i d e o p a l e t t e

 

dle potřeby otevírat v novém okně

open in a new windows as needed

 

kino ARTE cinema ARTE

 

 

 

 

 

Cesta (2005)

Slovácký rok (2007)

Pták Ohnivák (2008)

Namísto některých vernisáží (2008)

Velká modrá čára (2008)

The Path

Slovacko Year (2007)

The Firebird

Instead of some Vernissages

The Big Blue Line

Výstava v St.Gallen 1968 (2009)

O barvách tónů a tónech barev (2009)

Nová Boží muka v Bohuslavicích 2009)

Tam někde mezi černou a bílou

Jihomoravské venuše (2010)

Exhibition in St.Gallen 1968

About Colours of Tones and Tones …

New Column of the Crucifixion

Thereabouts between B and W (2009)

South Moravian Venuses

Architekti s Kyjovem spříznění I

Architekti s Kyjovem spříznění II

Architekti s Kyjovem spříznění III

Krajiny (2012)

Grafik Miroslav Bravenec (2012)

Architects allied to Kyjov I (2010)

Architects allied to Kyjov II (2010)

Architects allied to Kyjov III (2010)

Landscapes

Graphic Artist M.Bravenec

Shůry od světel (2012)

Život v obraze (2012)

V atelieru I (1989)

V atelieru II (1989)

Televizní medailon (1999)

From above off Lights

 

In the studio I (1989)

In the studio II (1989)

Television Medalion (1999)

Od abstrakce k abstrakci (1999)

Z Toskánska, ze Slovácka nebo od …

Z Toskánska (2016)

Ze Slovácka (2016)

Od Palouse (2016)

From Abstraction to Abstraction

From Tuscany, from Moravian… (2016)

From Tuscany

From Moravian Slovakia

From off Palouse

Vivat Dražůvky - vers.2016

Samohlásky (2016)

Jakou barvu má bílá (2016)

Výstava jubilantů v Brně (2019)

Pásmo k výstavě v Kyjově (2019)

Vivat Drazuvky (2015)

Vowels

What is the Colour of White

Exhibition of Anniversaries - Brno

Video Compilation for Exhition in …

O výstavách k 100. výročí narození

Obrazy věnované (2020)

Výběr z galerijních sbírek (2021)

Jak se daří, přátelé ? (2021)

PF 2021

 

Jubilee Exhibitions (2019)

Dedicated Paintings

Choose from gallery collections

How are you, friends ?

PF 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerti Pittoresci

 

Videos on Vimeo

Videos on Youtube

 

Videos on Dailymotion

Videoblog

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vašíček

1919-2003

 

Prodejní galerie - Selling gallery

 

© VladimirVasicekJr

 

DOMŮ - HOME