První svíčka na adventním věnci je už zapálená, ostatní se samy postupně rozhoří o dalších adventních nedělích

- v každém plamínku si pak můžete vybrat odlišný předvánoční dárek.

The first candle on the Advent wreath is already lit, the others will gradually light up themselves on the following Advent Sundays

- you can pick up a different pre-Christmas gift in each flames.

Po Novém roce věnec sám postupně zhasne - after the New Year, the wreath itself will gradually go out.