FACTS - FAKTA

FAKTOGRAFICKÉ STRÁNKY

 

 

DALŠÍ FAKTA

 

OTHER FACTS

 

OVERVIEW OF THE WORK

KRÁTCE Z DÍLA

 

 

                     PUBLIKACE

   

PUBLICATION

    OTHER INTERESTS

    DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

 INFOCONTACT - NEWS

   INFOKONTAKT -  AKTUALITY 

 

          RELATED  LINKS    


         SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

OUT OF ARTICLES

 

 Z KRITICKÝCH TEXTů

FRIENDS

 
PŘÁTELÉ

   POSTHUMOUS EXHIBITIONS
 

Z POSMRTNÝCH VÝSTAV

REMEMBRANCES OF (BY) V.V.

 
 VZPOMÍNKY (NA) V.VAŠÍČKA

V.V.VIDEOPALETA

V.V.VIDEOPALETTE

 

 

        S T R U Č N Ě   Z   R Ů Z N Ý C H   S B Í R E K   -   O V E R V I E W   O F  T H E   D I F F E R E N T   C O L L E C T I O N S

          DÍLO & DÍLA   -   DOTAZY & ZÁJMY   -   THE ARTWORK & ARTWORKS   -   QUESTIONS & INTERESTS

        P R O D E J N Í   G A L E R I E   -   S E L L I N G   G A L L E R Y

         1919 - Výstavy k 100.výročí narození / Exhibitions for the 100th anniversary of birth - 2019