FACTS - FAKTA

abART + SCA-ART

 

DALŠÍ FAKTA

OTHER FACTS

  OVERVIEW OF THE WORK

KRÁTCE Z DÍLA

  PUBLICATIONS

PUBLIKACE

   OTHER INTERESTS
 

   DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

           NFOKONTAKT -  AKTUALITY

         

            INFOKONTAKT -  AKTUALITY 

                   RELATED "ART" LINKS    

     
                   SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

OUT OF ARTICLES

Z KRITICKÝCH TEXTů

FRIENDS

 
PŘÁTELÉ

  POSTHUMOUS EXHIBITIONS
 

Z POSMRTNÝCH VÝSTAV

REMEMBRACES OF V.V.


VZPOMÍNKY NA V.VAŠÍČKA

 V.V. VIDEOPALETTE


 V.V. VIDEOPALETA

 

        S T R U Č N Ě   Z   R Ů Z N Ý C H   S B Í R E K   -   0 V E R V I E W   O F  T H E   D I F F E R E N T   C O L L E C T I O N S

          DÍLO & DÍLA   -   DOTAZY & ZÁJMY   -   THE ARTWORK & ARTWORKS   -   QUESTIONS & INTERESTS

        P  R  O  D  E  J  N  Í     G  A  L  E  R  I  E    -    S  E  L  L  I  N  G     G  A  L  L  E  R  Y